Reglement

1 Toegangsbewijzen en parking

Om deel te nemen aan de activiteiten het park heb je een pas of een ticket nodig. Bezoekers betalen 5 €. Kinderen onder de 4 jaar zijn gratis. Betaalde online reservaties worden niet terug betaald. Contante terugbetalingen ter plaatse zijn niet mogelijk. In geval van overmacht bekijken we dossier per dossier.

2. Parking

De parking is betalend. Voetgangers hebben altijd voorrang. Sluit uw voertuig goed af en laat er geen waardevolle voorwerpen in liggen. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af bij diefstal en/of beschadiging. Tickets voor de parking zijn beschikbaar aan de automaat op de parking of aan de receptie.

3. Gedrags- en veiligheidsregels

De toegankelijkheid voor onze bezoekers tot de activiteiten is afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften van elke activiteit. Bezoekers kunnen omwille van fysieke redenen geweigerd worden tot bepaalde attracties en activiteiten.

Het park betreden gebeurt op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van AV is uitgesloten, met uitzondering van schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Adventure Valley. Ook het dragen/bijhebben van wapens, gevaarlijke voorwerpen of verdovende middelen is verboden.

Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van verdovende middelen zijn niet toegelaten. Dit kan tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden. Agressie en/of seksueel misbruik zal tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de gerechtelijke instanties doorgegeven worden.

Fysieke agressie en/of bedreiging tegen het personeel van AV en/of andere bezoekers leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het park en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.

Bij regen, hevige wind of onweer kunnen bepaalde activiteiten  gesloten worden. Dit geldt ook in geval van technische tussenkomst en/of onderhoudsredenen. De sluiting van attracties kan in geen geval leiden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket.

4.Picknicken, is enkel toegelaten ter hoogte van de vijvers. Het is verboden  vuur te maken of een bbq te organiseren in het park.

5. Roken, is niet toegestaan tijdens de activiteiten, in de wachtrijen, aan de installaties en bij het dragen van een veiligheidsharnas.

6. Honden zijn toegelaten maar aan een leiband. 

7. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. AV en zijn werknemers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gestolen, verloren of beschadigde voorwerpen toebehorend aan onze bezoekers. Teruggevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand ter beschikking gesteld aan onze bezoekers en kunnen aan de receptie afgehaald worden.

8.Er wordt aan onze bezoekers gevraagd om geen aanstootgevende kledij te dragen. Het dragen van minimum een hemd of T-shirt, bermuda, korte broek of rok en schoenen of sandalen is verplicht.

9. Netheid, in het park staan voldoende vuilnisbakken, gelieve het afval daarin te deponeren.

10. Drones zijn toegelaten in Adventure Valley onder bepaalde voorwaarden. U kan een toelating aanvragen via drone@lpm.be 

U moet in bezit zijn van deze toelating ten laatste 24 uur voor het begin.

11. Aanwijzingen en instructies

Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De directie van AV heeft te allen tijde het recht om de openingsuren van het park, zijn attracties en zijn infrastructuur of de veiligheidsregels ervan te wijzigen.

Het niet naleven van dit reglement kan tot sancties leiden.

Verwijdering uit het park geeft in geen enkel geval het recht tot het eisen van terugbetaling van het toegangsticket of enige schadevergoeding, en dit onder welke vorm ook.

De directie en het personeel van Adventure Valley danken u van harte voor uw begrip en medewerking en wensen u een heel aangenaam verblijf in Adventure Valley.