Reglement

 

1. Toegangsbewijzen en parking

Om Adventure Valley te bezoek heb je een geldig toegangsbewijs nodig. 

 

2. Parking

De parking is betalend.

Voetgangers hebben altijd voorrang.

Sluit uw voertuig goed af en laat er geen waardevolle voorwerpen in liggen.

De directie wijst elke verantwoordelijkheid af bij diefstal en/of beschadiging.

Tickets voor de parking zijn beschikbaar aan de automaat op de parking of online.

 

3. Algemene regels

Alle deelnemers onder 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

Picknicken, is enkel toegelaten in de daarvoor aangeduide zones. Het is verboden vuur te maken of een bbq te organiseren in het park.

Roken, is niet toegestaan tijdens de activiteiten, in de wachtrijen, aan de installaties en bij het dragen van een veiligheidsharnas.

Honden zijn toegelaten maar aan een leiband. 

Netheid, in het park staan voldoende vuilnisbakken, gelieve het afval daarin te deponeren.

De toegang tot het park kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van schaadt.
Toegang tot bepaalde attracties kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen. Slippers zijn niet toegestaan.

Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van verdovende middelen zijn niet toegelaten. Dit kan tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.

Agressie en/of seksueel misbruik zal tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de gerechtelijke instanties doorgegeven worden.

Fysieke agressie en/of bedreiging tegen het personeel van AV en/of andere bezoekers leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het park en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.

Het dragen/bijhebben van wapens, gevaarlijke voorwerpen of verdovende middelen is verboden. 

Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De directie van AV heeft te allen tijde het recht om de openingsuren van het park, zijn attracties en zijn infrastructuur of de veiligheidsregels ervan te wijzigen. 

Gelieve uitsluitend in- en uit te stappen op de aangegeven vertrek- en aankomstplaatsen.

Het is verboden te picknicken, uit te stappen langs de oevers. vuur te maken, afval in het water te gooien en overdreven lawaai te maken.

Het is verboden draagbare of wegwerpbarbecues, alcoholische dranken etc mee te nemen aan boord van de kajaks 

Lokale instanties kunnen hiervoor boetes tot 250€ uitschrijven we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele sancties. 

 

4. Veiligheidsregels

Adventure Valley is een avonturenpark dat voor al wie de eigen veiligheid respecteert, een hele waaier aan zeer veilige avontuurlijke activiteiten aanbiedt.

Iedere deelnemer is zich bewust van het risico dat de activiteit met zich meebrengt en aanvaard dit.

Iedere deelnemer dient in goede fysieke toestand te verkeren, niet te lijden aan osteoporose of hartproblemen, geen middelen hebben gebruikt die zijn/haar gedrag kan beïnvloeden (alcohol, drugs, medicijnen,...) en in goede mentale staat verkeren. 

De toegankelijkheid voor onze bezoekers tot de activiteiten is afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften van elke activiteit. Bezoekers kunnen omwille van fysieke redenen geweigerd worden tot bepaalde attracties en activiteiten. 

 

5. Aansprakelijkheid

Het park betreden gebeurt op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van AV is uitgesloten, met uitzondering van schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Adventure Valley. 

 

6. Ticketverkoop

Adventure Valley is altijd bevoegd een activiteit buiten dienst te stellen* en te houden.
* Bij regen, hevige wind, onweer of in geval van technische tussenkomst en/of onderhoudsredenen.
* Overmacht 
* Verbod op kajakverhuur door het gewest.
Dit geeft geen recht op restitutie. Wanneer een activiteit of een reservatie niet doorgaat door overmacht is er een terugbetaling door middel van een tegoedbon. Deze tegoedbon omvat de volledige waarde van het oorspronkelijke betaalde bedrag en is 1 jaar geldig. 

De betaling en reservering van uw activiteit geldt als aanvaarding van onze algemene verkoop- en veiligheidsvoorwaarden. 

 

7. Annulering en terugbetaling

Elk ticket dat is gekocht en niet is gebruikt door een klant op de datum die op het ticket is vermeld, geeft geen recht op een terugbetaling of een waardebon.

 

8. Verloren voorwerpen

Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. AV en zijn werknemers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gestolen, verloren of beschadigde voorwerpen toebehorend aan onze bezoekers. Teruggevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand ter beschikking gesteld aan onze bezoekers en kunnen aan de receptie afgehaald worden.

 

9. Drones

Drones zijn toegelaten in Adventure Valley onder bepaalde voorwaarden. U kan een toelating aanvragen via drone@lpm.be U moet in bezit zijn van deze toelating ten laatste 24 uur voor het begin.

 

Het niet naleven van dit reglement kan tot sancties leiden. Verwijdering uit het park geeft in geen enkel geval het recht tot het eisen van terugbetaling van het toegangsticket of enige schadevergoeding, en dit onder welke vorm ook.

 

 

De directie en het personeel van Adventure Valley danken u van harte voor uw begrip en medewerking en wensen u een heel aangenaam verblijf in Adventure Valley.