1. ALGEMEEN
Bij het huren van een verblijf aanvaardt de huurder de algemene huurvoorwaarden, zoals ze hierna bepaald zijn.


2. HUUROVEREENKOMST
De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden en de onderstaande bijzondere voorwaarden te aanvaarden. Elke reservering die wordt afgerond door op 'boek' te klikken, impliceert een elektronische handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.


3. TOEGESTANE CAPACITEIT VAN DE WONING
De gast verbindt zich ertoe de maximale wettelijk toegestane capaciteit van de accommodatie (inclusief volwassenen, kinderen en baby's) te respecteren, evenals het eventuele verbod op het gebruik van de accommodatie door groepen en/of voor niet-toegestane doeleinden (zie de voorwaarden en beschrijvingen van de accommodatie op onze website).


4. INVENTARIS
In de keuken van elke vakantiewoning is een detail van het serviesgoed te zien.


5. HUURPRIJS - VOORSCHOT – SALDO BEDRAG
5.1 Het tarief dat bij de boeking wordt weergegeven, is inclusief alle kosten, d.w.z. water, elektriciteit, verwarming en eindschoonmaak. De boekings- en reserveringskosten (20 €) en de toeristenbelasting (2 €/pp/nacht) worden opgeteld bij het sluiten van de reservering bij de eindprijs. De huurprijs is inclusief BTW.  

De huurprijs van sommige gîtes is inclusief verzorging van het beddengoed (zie de beschrijving op de website).

5.2 De aanbetaling van 30% van de huurprijs wordt op het moment van de boeking per Creditcard in rekening gebracht. 

Houd er rekening mee dat voor boekingen via het MEWS systeem, de 30% aanbetaling (of het totale bedrag als u binnen 30 dagen voor aankomst boekt) direct wordt afgeschreven van uw Creditcard.

5.3 Het saldo van uw verblijf, d.w.z. 70% van de huurprijs, wordt 30 dagen voor de datum van aankomst per Creditcard opgenomen.

OPGELET : de reservatie zal definitief zijn na ontvangst van dit saldo bedrag.


6. EXTRA KOSTEN - SCHADE
6.1 De kosten die de huurder op zich zal moeten nemen zijn de volgenden :

6.1.1 Reserveringskosten 20 €

6.1.2 Toeristenbelasting 2 €/pp/nacht

6.1.3 Verbruikte zakken hout  6,00 € / zak

6.1.4 Biervaten zullen in de chalets/vakantiehuizen forfaitair gefactureerd worden aan 130 € per vat. Elk aangebroken vat zal dus volledig gefactureerd worden

6.1.5 Het gebruik van sauna, hammam, straaldouche en jacuzzi (aangerekend op basis van tellerstanden)

6.1.6 Huisdier(en): 15 € / dier / verblijf (maximaal 1 of 2, afhankelijk van de capaciteit van de gîte/chalet, zie onze website)

6.2 De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehuurde en is aansprakelijk voor de schade die hij tijdens zijn verblijf veroorzaakt. Alle kosten voor het herstellen van schade of het vervangen van beschadigde voorwerpen zijn ten laste van de huurder. De kosten worden van uw Creditcard afgeschreven.

6.3 Het totale bedrag dat op uw huurcontract staat vermeld, is geldig voor het weekend, de midweek of de week. Voor langere huurperiodes behoudt zich Adventure Valley het recht voor om het verbruik van water, elektriciteit en verwarming te verhogen of te verlagen. Dit om hogere of lagere huurkosten te compenseren.


7. IN ONTVANGST NEMEN VAN DE SLEUTELS
Op de aankomstdag wordt de huurder uitgenodigd zich aan te melden aan de receptie van het park Adventure Valley : Rue de Rome 1 te B-6940 Rome (Durbuy) om de sleutels in ontvangst te nemen (enkel mogelijk vanaf 16u).


8. OPZEGGING VAN HET HUURCONTRACT
Ingeval van opzegging door de huurder, om welke reden dan ook, wordt het voorschot niet terugbetaald. Elke opzegging van de huurovereenkomst dient onmiddellijk en schriftelijk (brief of email) kenbaar gemaakt te worden. Ingeval van opzegging binnen de 30 dagen voor de huurperiode, is de totaliteit van het huurbedrag verloren. Adventure Valley behoudt zich het recht om de huurovereenkomst op te zeggen ingeval van overmacht. Indien de huurder de betalingstermijnen niet naleeft, dan behoudt Adventure Valley zich het recht de reservatie te annuleren en het voorschot als schadevergoeding voor zich te houden.


9. VERANTWOORDELIJKHEDEN - RESPECT VOOR DE PLAATS EN DE BUURT
Adventure Valley kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade door de huurder veroorzaakt tijdens zijn verblijf in de woning en dit zowel binnen als buiten het gehuurde goed. Na 22u is elke vorm van nachtlawaai verboden (politieverordening). Indien de huurder de buurt ernstig zou storen, zal hem de toegang tot de vakantiewoning ontzegd worden : het huurcontract zou daarbij als nietig beschouwd worden en de huurprijs zou in geen enkel geval terugbetaald worden.


10. BEVOEGDE RECHTBANK
Ingeval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne bevoegd.