Algemene huurvoorwaarden

1. ALGEMEEN
Bij het huren van een verblijf aanvaardt de huurder de algemene huurvoorwaarden, zoals ze hierna bepaald zijn.

2. HUUROVEREENKOMST
De huurovereenkomst dient binnen de 3 dagen, zorgvuldig en correct ingevuld, gedateerd en ondertekend, teruggestuurd te worden.

3. AANTAL PERSONEN
De huurovereenkomst vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen voor het verhuurde verblijf.

4. METERSTANDEN
De stand van de verschillende tellers zal aan de huurder worden overgemaakt bij het overhandigen van de sleutels. In de keuken van elk van de verblijven hangt een lijst van het aanwezige vaatwerk.

5. HUURPRIJS - VOORSCHOT – SALDO BEDRAG
5.1 De huurprijzen zijn gedetailleerd in de aan deze overeenkomst bijgevoegde tabellen en zijn BTW inbegrepen.
5.2 Volgend op uw aanvraag tot reservatie zal u per email een huurovereenkomst en de betalingsmodaliteiten ontvangen. Het voorschot, zijnde 50% van de huurprijs, dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer IBAN medegedeeld in de bevestigingsmail gestuurd bij de reservering.
Het is zeer belangrijk bij het betalen de referenties te vermelden (gestructureerde mededeling). De reservatie is officieel na ontvangst van voorschot en overeenkomst. Opgelet, voor elke reservering via het online systeem Cubilis, het voorschot van 50% (of de totaliteit met de datum van aankomst minder dan 30 dagen van de datum van reservering) wordt direct afgeschreven van uw kredietkaart.
5.3 Het saldo bedrag, zijnde 50% van de huurprijs, dient dan, 30 dagen voor de aankomstdatum betaald te worden.
OPGELET : de reservatie zal definitief zijn na ontvangst van dit saldo bedrag.
5.4 De dossier- en reservatiekosten bedragen 20 € en zijn betaalbaar samen met het voorschot.

6. KOSTEN – SCHADE
6.1 De kosten die de huurder op zich zal moeten nemen zijn de volgenden :
• 6.1.1 Het energieverbruik (elektriciteit, water, mazout) bepaald op basis van tellerstanden bij aankomst en vertrek - of forfait
• 6.1.2 De eindschoonmaakkosten (het bedrag wordt gegeven aan het einde van de beschrijving van elk verblijf, bijkomende kosten)
• 6.1.3 De gemeentelijke verblijfstaksen die 1 € per nacht en per persoon bedragen
• 6.1.4 De gebruikte zakken hout : 6 € / zak
• 6.1.5 Biervaten zullen in de chalets/vakantiehuizen forfaitair gefactureerd worden aan 105 € per vat. Elk aangebroken vat zal dus volledig gefactureerd worden.
• 6.1.6 Het gebruik van sauna, hammam, straaldouche en jacuzzi (aangerekend op basis van tellerstanden)
• 6.1.7 Huisdier(en): 10€ / huisdier / verblijf (maximum 2)
6.2 De huurder dient het gehuurde goed als een goede huisvader te onderhouden en hij is verantwoordelijk voor alle schade die hij tijdens zijn verblijf zou veroorzaken. Alle kosten voor herstel of heraankoop komen te zijner laste.

7. WAARBORG
De waarborg, waarvan het bedrag kan teruggevonden worden aan het einde van de beschrijving van elk verblijf, dient per bankoverschrijving 10 dagen voor de aankomstdatum betaald te worden. Deze waarborg zal, na aftrek van de hierboven vermelde kosten en de eventuele vergoeding in geval van schade, terugbetaald worden, 3 weken na het vertrek.

8. IN ONTVANGST NEMEN VAN DE SLEUTELS
Op de aankomstdag wordt de huurder uitgenodigd zich aan te melden aan de receptie van het park Adventure Valley : Rue de Rome 1 te B-6940 Rome (Durbuy) om de sleutels in ontvangst te nemen (enkel mogelijk vanaf 16u).

9. OPZEGGING VAN HET HUURCONTRACT
Ingeval van opzegging door de huurder, om welke reden dan ook, wordt het voorschot niet terugbetaald. Elke opzegging van de huurovereenkomst dient onmiddellijk en schriftelijk (brief of email) kenbaar gemaakt te worden. Ingeval van opzegging binnen de 30 dagen voor de huurperiode, is de totaliteit van het huurbedrag verloren. Adventure Valley behoudt zich het recht om de huurovereenkomst op te zeggen ingeval van overmacht. Indien de huurder de betalingstermijnen niet naleeft, dan behoudt Adventure Valley zich het recht de reservatie te annuleren en het voorschot als schadevergoeding voor zich te houden.

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN - RESPECT VOOR DE PLAATS EN DE BUURT
Adventure Valley kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade door de huurder veroorzaakt tijdens zijn verblijf in de woning en dit zowel binnen als buiten het gehuurde goed. Na 22u is elke vorm van nachtlawaai verboden (politieverordening). Indien de huurder de buurt ernstig zou storen, zal hem de toegang tot de vakantiewoning ontzegd worden : het huurcontract zou daarbij als nietig beschouwd worden en de huurprijs zou in geen enkel geval terugbetaald worden.

11. BEVOEGDE RECHTBANK
Ingeval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne bevoegd. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de hierboven vermelde huurvoorwaarden.