Veiligheidsvoorschriften

Veiligheid staat bij Adventure Valley bovenop. Adventure Valley is geen pretpark maar een avonturenpark. Wij bieden avontuurlijke activiteiten aan waar men binnen een veilige kader ook zelf moet denken aan de eigen veiligheid.

Gelieve het onderstaande veiligheidsreglement te lezen:

Iedere deelnemer verbindt zich ertoe de instructies van de monitor/chauffeur te respecteren en zorg te dragen voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld én het in dezelfde staat terug te brengen. Alle eventuele schade en verlies van materiaal wordt gefactureerd aan de deelnemer.

Iedere deelnemer is zich bewust van het risico dat de activiteit met zich meebrengt en aanvaard deze. In geen enkel geval kunnen schade of andere kosten gevorderd worden tijdens of na afloop van de activiteiten, tenzij Adventure Valley in gebreke blijft.

Iedere deelnemer dient in goede fysieke toestand te verkeren, niet te lijden aan osteoporose of hartproblemen, geen middelen te hebben gebruikt die zijn/haar gedrag kan beïnvloeden (alcohol, drugs, medicijnen...) en in goede mentale staat verkeren. Wij raden de deelname aan alle onze sportieve activiteiten af voor zwangere vrouwen.

Iedere deelnemer verbindt zich ertoe het domein, de natuur en de rust van de omwonenden te respecteren. Hij/zij gooit geen afval in de natuur, de rivier of op de oevers.

De hoofdboeker is, door middel van de reservering/inschrijving, verantwoordelijk voor het gehele gezelschap en het ter beschikking gestelde materiaal tijdens de volledige duur van de activiteit. Hij/zij erkent kennis te hebben genomen van het reglement en dit te overleggen aan iedere deelnemer van het gezelschap. Alle minderjarige deelnemers moeten worden begeleid/vertegenwoordigd door een volwassene.

Het is mogelijk een individuele ongevallenverzekering af te sluiten. De huidige premie is ongeveer 5 € / dag / persoon. Indien u deze wenst vragen we u een lijst in te vullen met naam, voornaam, volledig adres en geboortedatum van elk van de te deelnemers die dienen verzekerd te zijn. Die lijst dient uiterlijk 5 dagen voor de activiteiten in ons bezit te zijn.

Adventure Valley behoudt zich het recht de orde en de tijdstippen van de activiteiten te wijzigen. De opgegeven tijdstippen zijn indicatief en mogelijke wachttijden of vertragingen geven niet het recht om schadevergoeding te eisen of om de reservering te annuleren, en dit om welke reden dan ook.

Avontuurlijke sporten

Onze buitensportactiviteiten worden begeleid door ervaren sportmonitoren / regenten. Onze activiteiten zijn een kennismaking met de natuur en verschillende buitensporten. Het niveau kan aangepast worden aan de deelnemers. Bij alle klimactiviteiten zijn er sportmonitoren aanwezig om de deelnemers te helpen.

Algemene regels

 • Het maximale gewicht voor onze sportactiviteiten is 100 / 110 kg.
 • Roken is verboden met een veiligheidsuitrusting aan. Roken in de buurt van veiligheidsmateriaal is verboden.
 • U mag de activiteit niet starten alvorens een ‘briefing’ te hebben ontvangen van een sportmonitor.
 • De veiligheidsuitrusting moet gecontroleerd worden door een sportmonitor alvorens het starten van een klimactiviteit.
 • Het klimmateriaal dient ter plaatse te blijven bij de bepaalde activiteit.
 • Klimmen met eigen klimmateriaal is niet toegestaan.

Kleding

 • Wij adviseren u gemakkelijke kleding te dragen die vuil mag worden.
 • De deelnemer met lang haar dient dit in een staart opgestoken te dragen.
 • We raden de deelnemer af om sieraden (ringen, armbanden, horloges, oorbellen, etc.) te dragen.
 • Voor de deelnemers die een bril dragen: wij adviseren u om uw sportbril mee te nemen en ervoor te zorgen dat er een koordje aan uw bril hangt.
 • Pas uw kleding aan de weersomstandigheden aan.
 • Het dragen van gesloten schoenen is verplicht.
 • Bloot bovenlijf is verboden. 

Specifieke regels per activiteit

Kajak

 • Het dragen van een zwemvest is verplicht voor iedereen. De zwemvesten worden gratis ter beschikking gesteld vanaf een leeftijd van 5 jaar.
 • Aanleggen en uitstappen is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangeduide plaatsen.
 • Het is verboden om afval in de natuur, de rivier of op de oevers te gooien.
 • Een boete van 50 € kan je door het Waals Gewest worden opgelegd in geval van niet-naleving van deze regeling.

Mountainbike

 • Het dragen van een helm is verplicht voor iedereen.
 • De hoofdboeker geeft een identiteitsbewijs in bewaring tijdens de activiteit, die hem/haar zal worden teruggegeven bij inlevering van het materiaal. 

Speleo

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Aangeraden max. gewicht 90/100 kg.

Alle klimactiviteiten

 • Maximaal toegelaten gewicht: 110kg.
 • Minimaal toegelaten gewicht Via Ferrata: 40 kg.
 • Het dragen van een daarvoor voorziene veiligheidsuitrusting is verplicht. 
 • De veiligheidsuitrusting mag niet af op de installaties.
 • Alle zakken dienen leeg of afgesloten te zijn.
 • Sjaals mogen niet gedragen worden.

Natuur en Milieu

Een groot deel, en het mooiste deel van ons park is Natura 2000 gebied.

 • Geniet van de unieke natuur rond Durbuy.
 • Draag het milieu een warm hart toe, denk aan afval. Sorteer afval in de vuilbakken.
 • Blijf op de aangeduide paden. Laat de natuur daarom heen met rust.