Adventure Valley is een avonturenpark dat voor al wie de eigen veiligheid respecteert, een hele waaier aan zeer veilige avontuurlijke activiteiten aanbiedt.

  • Iedere deelnemer is zich bewust van het risico dat de activiteit met zich meebrengt en aanvaard dit.

  • Iedere deelnemer dient in goede fysieke toestand te verkeren, niet te lijden aan osteoporose of hartproblemen, geen middelen hebben gebruikt die zijn/haar gedrag kan beïnvloeden (alcohol, drugs, medicijnen,...) en in goede mentale staat verkeren.

  • De hoofdboeker is, door middel van de reservering/inschrijving, verantwoordelijk voor het gehele gezelschap tijdens de volledige duur van de activiteit. Hij/zij erkent kennis te hebben genomen van het reglement en dit te overleggen met iedere deelnemer van het gezelschap. Alle deelnemers onder 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

In geen enkel geval kunnen schade of andere kosten gevorderd worden tijdens of na afloop van de activiteiten, tenzij Adventure Valley in gebreke blijft.

We vestigen uw aandacht op het feit dat we geen zwemvesten hebben die geschikt zijn voor kinderen onder de 5 jaar.Daarom raden wij het gebruik van de kajak voor deze kinderen niet aan en wijzen wij alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeluk. Als je ze toch mee wilt nemen, raden we je aan om zelf een zwemvest te voorzien. 

Verzekering

Het is mogelijk een individuele ongevallenverzekering af te sluiten. De huidige premie is € 5/dag/persoon. Indien u deze wenst, vragen we u een lijst in te vullen met naam, voornaam het volledig adres en geboortedatum van iedere deelnemer om deze te verzekeren. Die lijst dient uiterlijk 5 dagen voor de activiteiten in ons bezit te zijn.

Betaling

De betaling en reservering van uw activiteit geldt als aanvaarding van onze algemene verkoop- en veiligheidsvoorwaarden.