QR F

We komen uit een bos en volgen het pad langs een eeuwenoude haag verder. In de landbouw werden voor de uitvinding van de prikkeldraad hagen geplant. De hagen bestonden uit allerlei vooral inheemse planten, planten met stekels werden veel gebruikt, waaronder de hondsroos, sleedoorn en meidoorn. Ontdek gedurende de verschillende seizoenen verschillende planten tussen de haag.

Maar let op voor de berenklauw (foto 3) en de brandnetel.

Raak de berenklauw niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor.

Laat kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant. lndien de huid in contact komt met het sap van de reuzenberenklauw en wordt blootgesteld aan UV- stralen kunnen er na 24 uur of later ernstige huidletsels ontstaan.

De brandnetels (foto 2) zijn minder gevaarlijk en geven hooguit een beetje jeuk. Wist je trouwens dat er in de buurt van brandnetels altijd plantje staan waarvan het sap de jeuk verhelpen, weegbree en veldzuring.

Volg dit pad mee naar links tot aan de baan, let op gevaarlijke oversteek. 

 

50.3350543, 5.4345624