QR E

Hoewel de natuur veel eetbare planten en dieren bevat, zijn er ook veel niet-eetbare, en zelfs zeer giftige planten en dieren. Dus weet wat je eet in de natuur!

 • De basisregel bij voedsel in de natuur: bij de minste twijfel over de eetbaarheid, eet het dan niet op.

 • Eet nooit te veel van één soort.

 • Blijf van alle paddenstoelen af. Paddenstoelen kunnen zeer giftig zijn en zijn ook moeilijk van elkaar te onderscheiden.

 • Felle kleuren in de natuur zijn meestal een waarschuwing voor gif. Eet bijvoorbeeld nooit fel gekleurde insecten of planten.

 • Eet nooit dieren die met de dood of met stank gepaard gaan. Bijvoorbeeld: mestkevers.

 • Eet nooit vliegen of muggen. Deze dieren brengen ziektes over.

 • Blijf van harige dieren af. Deze kunnen een branderig gevoel geven. Bijvoorbeeld: harige rupsen.

 • De volgende diertjes zijn wel eetbaar in België: kleine kevers (rauw), grote kevers (roosteren), larven van kevers (rauw) of kale rupsen (rauw).

In een extreme overlevingssituatie, kan je via een stappenprocedure de eetbaarheid van wilde planten testen.

De grondregel: Slaag nooit één stap over!

 1. Kies een plant.

 2. Inspecteer de plant grondig en pluk een groen blad. Neem nooit een blad van een oude of slijmerige plant.

 3. Kneus het blad om het sap en de aroma’s te bevrijden. Sluit je ogen, ruik eraan en laat de geur binnendringen! Slechte, of zelf rotte, geuren zijn geen goed teken.

 4. Wrijf het sap op een gevoelige plaats van het lichaam, bijvoorbeeld op de binnenkant van de pols. Controleer na enkele minuten op huidirritatie. Laat de plant staan bij de minste irritatie.

 5. Wrijf het blad over het tipje van je tong. Controleer ook hier op irritatie.

 6. Slik een zeer kleine hoeveelheid van het blad in. Wacht 5 uur zonder iets anders te eten. Misselijkheid, maagpijn of oprispingen zijn geen goed teken.

 7. Als alle stappen feilloos verliepen, dus zonder slijm, rotte geuren, huidirritatie of maagpijn, mag je de plant eten. Opgepast, eet de plant nog altijd in kleine hoeveelheden.

TIPS
 • Bij maagproblemen kan je het braken opwekken met je vinger of zelfs door een stukje houtskool op te eten. Houtskool absorbeert het gif.

 • Het is niet omdat een dier van een plant eet, dat deze plant ook eetbaar is voor de mens.

We verlaten het bos en gaan verder naar QR F

 

50.3350543, 5.4345624