12. De das

De das is onze grootste inheemse marterachtige. Door zijn erg gedrongen lichaamsbouw werd vroeger gedacht, dat de das tot de familie van de beren behoorde. Grote ondergrondse burchten kunnen duiden op zijn aanwezigheid. 

Waaraan kan je de das herkennen?
  • De das heeft een schofthoogte van zo’n 30 cm en de mannetjes zijn groter dan vrouwtjes.

  • De das kan tot 70 tot 80 cm worden, zijn staart is kort 12 tot zo ongeveer 20 cm. 

  • De das heeft een zeer herkenbare vachttekening; de kop heeft opvallende zwart-witte banden en de oren zijn zwart met een witte rand. De bovenkant van zijn rug is grijs, de buik en de poten zijn zwart.

  • Met zijn wigvormige lichaam, kleine kop en lange snuit is de das goed aangepast aan het leven in de gangen van zijn ondergrondse burcht. Met zijn korte, sterke poten en stevige nagels kan hij goed graven.

  • Naargelang het aantal dieren in een clan en de ligging en het gebruik van het territorium, is er een bepaalde structuur waar te nemen. In de hoofdburcht worden de jongen geboren.

  • Nabij de hoofdburcht bevinden zich een aantal bijburchten, deze doen dienst als reserveburchten en zijn dus niet permanent bezet. Verderaf de hoofdburcht kan er zich een tweede burcht bevinden. Ook deze burcht is niet permanent bezet, maar kan naargelang het seizoen ingenomen worden, vaak is deze burcht gelegen nabij een tijdelijke voedselbron. Tot slot zijn er nog de vluchtpijpen, verspreid over het hele territorium.

  • Dassen leven in groep samen, toch gaan ze afzonderlijk op zoek naar voedsel. Het sociale leven beperkt zich tot de burchtsite.

  • Dassen kunnen tot 16 jaar oud worden. Jammer genoeg is het verkeer een grote bedreiging voor hen en halen ze die leeftijd zelden.

  • Een das houdt geen winterslaap, tijdens koudere periodes is hij wel minder actief.

Volg het pad verder naar links tussen de bomen tot aan de parking, sla links af (bordje QR walk). 

Aankomst challenge park LPM, aan de hangbrug hangt de laatste QR code (13)

 

 

50.35306, 5.45604