8 De beuk

Enkele weetjes over deze indrukwekkende boom.

  • Een beuk neemt veel plaats in, waardoor er weinig begroeiing onder mogelijk is
  • De beuk is giftig behalve het nootje: eekhoorns, wilde zwijnen en spechten zijn er dol op.
  • De nootjes werden tijdens de wereldoorlogen verwerkt tot margarine.
  • Beuken hout is geschikt voor meubels, parket, lepels, speelgoed
  • Een beuk kan tot 40 meter hoog worden en 200 à 300 jaar
  • Beukenhout werd gebruikt bij het drukken van de eerste boeken. Het woord ‘boek’ komt zelfs van het woord ‘beuk’.
  • De beuk is de reus van het woud. Met zijn prachtig uitwaaierende kruin overschaduwt hij heel de omgeving. Hij duldt alleen kleine beuken onder zijn bladerhoofd.
  • Een beuk is zeer gevoelig voor de zon.
  • Volg het pad verder tussen de bomen tot de aan QR 9